şübhələndirmək

şübhələndirmək
f. Şübhə oyatmaq, şübhəyə salmaq, şübhə doğurmaq. Onun haqqında eşitdiyi bəzi şeylər Büləndi Camaldan şübhələndirirdi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • şübhələndirmə — «Şübhələndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şübhə — is. <ər.> Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd. <Nüşabə:> Sənə qəlbimdə bir iman varıdı; Könlümü şübhə, tərəddüd sarıdı. A. Ş.. Məlun şübhə Məmmədbağıra… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəkləndirmək — icb. Şəkkə salmaq, şübhəyə salmaq, şübhələndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iştibah — is. <ər.> 1. Şübhə, şəkk; şübhə etmə, şəkk etmə. Sən o deyilmidin, dedin: dumdur ümidgahımız? Mən demədimmi, var buna dumduru iştibahımız? M. Ə. S.. İştibah doğurmaq – şübhə doğurmaq. İştibah etmək – şübhələnmək, şübhəyə düşmək. İştibaha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müştəbeh — sif. <ər.> Şübhəli, şəkli. Müştəbeh etmək – şübhələndirmək, şəkləndirmək; şəkkə, şübhəyə salmaq. <Divanbəyi:> Bular da məni aşkar istəyirlər müştəbeh etsinlər. M. F. A.. Müştəbeh olmaq – şübhələnmək, şübhəyə düşmək. <Ağa Kərim:> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədgüman — sif. <fars.> Həqiqəti bilmədən, zənn və təxminə görə bir şey haqqında pis düşünən, pis fikirdə olan; şübhə edən. Bildi ki, rəqib bədgümandır. F.. Bədgüman etmək – şübhəyə salmaq, şübhələndirmək. Şami vüsal xali gərək xanə qeyrdən; Şəmi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəklətmək — f. Şəkkə salmaq, şübhəyə salmaq, şübhələndirmək, şübhə oyatmaq. <Əhməd:> Adamsan, adam oğlusan, beş manat nə puldur ki, sən o yandan bəri şəklədirsən? N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təşkik — ə. şəkk şübhəyə salma; şübhələndirmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • laqeyd — <ər.> 1. sif. Heç bir şeyin fikrini, qeydini çəkməyən, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən, hər şeyi qulaqardına vuran. Laqeyd adam. 2. zərf Etinasız, maraqsız, soyuq, saymaz. Mən nə qədər ki, ona qarşı laqeyd və etinasız davranırdım, əksinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”